Mhoroi, ndinogara munzvimbo izere nezviitiko zvakasiyana. Hupenyu hunoparadzaniswa. Munhu wese anogara achitya. Mumwe munhu anotaura nezvehurombo. Kana chimwe chinhu chakaipa chikaitika kwavari. Hupenyu hunoenda nechinguva chega chega mukudemba kuti pamwe imwe

Read more